Wykaz Regionów Sieci

Wykaz Regionów Sieci Poczty Polskiej uprawnionych do odbioru spisów wyborców dostępny jest tutaj.