Informacja o rejestrze zbiorów danych

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji w Poczcie Polskiej S.A. udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod adresem zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl