Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 179/2022 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym