Organizacja

Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A., realizujące zadania publiczne:

1) Centrala Poczty Polskiej S.A.,
2) Centrum Obsługi Finansowej,
3) Region Sieci w Białymstoku,
4) Region Sieci w Bydgoszczy,
5) Region Sieci w Gdańsku,
6) Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim,
7) Region Sieci w Katowicach,
8) Region Sieci w Kielcach,
9) Region Sieci w Krakowie,
10) Region Sieci w Lublinie,
11) Region Sieci w Łodzi,
12) Region Sieci w Olsztynie,
13) Region Sieci w Opolu,
14) Region Sieci w Poznaniu,
15) Region Sieci w Rzeszowie,
16) Region Sieci w Szczecinie,
17) Region Sieci w Wrocławiu,
18) Region Sieci Warszawa Miasto,
19) Region Sieci Warszawa Województwo,
20) urzędy pocztowe,
21) punkty pocztowe,
22) oddziały terenowe.