Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Poczty Polskiej za rok podatkowy 2020