Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Poczty Polskiej SA:

  • Archiwum Poczty Polskiej S.A.
  • Centralny Rejestr Spraw Sądowych
  • Centralny Rejestr Umów
  • Katalog Działalności Spółki
  • Rejestr kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w Poczcie Polskiej S.A.
  • Rejestr prokur, upoważnień i pełnomocnictw Zarządu
  • Rejestr Skarg i Wniosków
  • Rejestr uchwał i protokołów Rady Nadzorczej
  • Rejestr uchwał Zarządu, zarządzeń i decyzji Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu
  • System Pocztowych Numerów Adresowych (PNA)