Ogłoszenia Poczty Polskiej S.A.

POCZTA POLSKA S.A.

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów

Treść ogłoszenia:

8 września 2023 roku Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania, z dniem 14 września 2023 roku, Pana Macieja Biernata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów

Treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. infrastruktury

Treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. infrastruktury.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów

Treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 1 września 2022 r. przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 30 maja 2022 r. przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. finansów

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. finansów.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. operacyjnych

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. operacyjnych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. szkoleń

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 10 lipca 2019 r. przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji ds. szkoleń.

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej powołała Zarząd IV wspólnej kadencji

Treść ogłoszenia:
Rada Nadzorcza Poczty Polskiej powołała w dniu 6 maja Zarząd Poczty Polskiej IV wspólnej kadencji w składzie:

  • Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej,
  • Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży,
  • Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu ds. logistyki,
  • Tomasz Janka, wiceprezes zarządu ds. rozwoju,
  • Tomasz Cicirko, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Do Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV kadencji, wg ostatecznych wyników głosowania wśród pracowników Poczty Polskiej, wybrany został Pan Andrzej Bodziony.
Powołanie nowego Zarządu Poczty Polskiej nastąpi w następnym dniu po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poczty Polskiej zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej za rok obrotowy 2018.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i czterech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 19 lutego 2019 r. przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i czterech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. III wspólnej kadencji właściwego ds. logistyki

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 15 października 2018 r. przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. III wspólnej kadencji właściwego ds. logistyki („Członek Zarządu Spółki właściwy ds. logistyki”).


POCZTOWE USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 27 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 27 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 13 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


POCZTA POLSKA DYSTRYBUCJA S.A.  (DAWNIEJ: POCZTOWA AGENCJA USŁUG FINANSOWYCH S.A.).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poczta Polska Dystrybucja S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 11 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” S.A. z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., z późniejszymi zmianami, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu w dniu 29 grudnia 2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poczta Polska Dystrybucja S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 11 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” S.A. z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A., z późniejszymi zmianami. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 23 stycznia 2018 r. uchwały nr 2 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 29 maja 2018 r. uchwały nr 2 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej następnie Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 30 lipca 2018 r. uchwały nr 2 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej następnie Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Pocztowa Agencja Usług Finansowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu , stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260), a także działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 26 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 26 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 września 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260), a także działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SP. Z O. O.

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 1 lutego 2018 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 7 czerwca 2018 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 24 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

4. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 czerwca 2017 r. podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

5. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 czerwca 2017 r. podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

6. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 26 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

7. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 27 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

8. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 27 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

9. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 28 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

10. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 31 października 2017 r. podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

11. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 6 grudnia 2017 r. podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 października 2017 r. w sprawie  zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


CENTRUM OPERACYJNE SP. Z O. O. w likwidacji

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnego Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnego Sp. z o.o., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Centrum Operacyjnego Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Centrum Operacyjnego Sp. z o.o, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń likwidatorów.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 12 lipca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie kształtowania wynagrodzeń likwidatorów, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA BANKU POCZTOWEGO SP. Z O. O.

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


BANK POCZTOWY S.A.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki pod firmą Bank Pocztowy S.A. wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu w dniu 15 lutego 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu spółki pod firmą Bank Pocztowy S.A. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

Treść ogłoszenia: Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 10 czerwca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku.

Treść ogłoszenia: Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 11 września 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku.

Treść ogłoszenia: Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 10 listopada 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 NWZ Banku Pocztowego S.A. z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia: Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 7 sierpnia 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 7 NWZ Banku Pocztowego S.A. z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 7 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia: Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 9 lipca 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 7 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 4 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 28 grudnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 4 w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 28 grudnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 w sprawie w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 października 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Banku delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 5 z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 czerwca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 5 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 10 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 29 czerwca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 18 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Bank Pocztowy Spółka Akcyjna” z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Bank”) zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o wprowadzonych zmianach w ogłoszeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.. Został wydłużony do 10.12.2018 r. do godz. 14:00 termin składania pisemnych zgłoszeń kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu. Dokonano także zmiany terminu otwarcia zgłoszeń przez Komitet ds. nominacji (10.12.2018 r. po godz. 14.00). Ponadto określono nowy planowany termin rozmów kwalifikacyjnych Komitetu ds. nominacji z kandydatami na dzień 17.12.2018 r.

Poczt Polska S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Bank”) zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Bank”) zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Informujemy, iż Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., jednocześnie postanawiając wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Poczta Polska S.A. informuje o wprowadzonych zmianach (w dn. 29.10.2018 r.) w ogłoszeniu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.. Został wydłużony do 13.11.2018 r. do godz. 14:00 termin składania pisemnych zgłoszeń  kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu. Dokonano także zmiany terminu otwarcia zgłoszeń przez Komitet ds. nominacji (13.11.2018 r. po godz. 14.00). Ponadto określono nowy planowany termin rozmów kwalifikacyjnych Komitetu ds. nominacji z kandydatami na dzień 19.11.2018 r.

Poczt Polska S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Bank”) zgodnie z § 13 ust. 1a. Statutu Spółki ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Załącznik 1 do ogłoszenia
Załącznik 2 do ogłoszenia
Załącznik 3 do ogłoszenia

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Pocztowego S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

1.Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 maja 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 18 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października  2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 21 sierpnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października  2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października  2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

4. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

5. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

6. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 11 lipca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

7. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 20 października 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

8. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 4 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 22 maja 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 20 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 20 października  2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

4. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

5. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Wiceprezesa Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 30 sierpnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu, stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

6. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 20 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

7. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 4 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


CENTRUM ROZLICZANIA UBEZPIECZEŃ SP. Z O. O.

1. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 13 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 25 maja 2018 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 27 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie 2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 6 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

4. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 6 czerwca 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 4 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz.

5. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 16 października 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

6. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 8 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).


POSTDATA S.A.

1.Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 17 stycznia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

2. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POSTDATA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 6 czerwca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

3. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść ogłoszenia:

Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 24 lipca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

4. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 26 kwietnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 3 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

5. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 4 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 26 kwietnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 4 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

6. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 13 września 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

7. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 28 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).

8. Ogłoszenie Poczty Polskiej S.A. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad zatrudnienia i kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Treść ogłoszenia:
Poczta Polska S.A. informuje o podjęciu 28 grudnia 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwały nr 2 w sprawie zasad zatrudnienia i kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Pana Lecha Grzywacza, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 oraz poz. 2260).