Kontakt

Centrala Poczty Polskiej S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa
tel.: 22 656-50-00
faks: 22-656-59-15

Rzecznik Prasowy Poczty Polskiej
Zbigniew Baranowski
tel.: 22 656-54-28
faks: 22 656-59-22
e-mail: rzecznik@poczta-polska.pl