Uchwała nr 143/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie Regulaminu świdczenia usług powszechnych

Uchwała nr 143/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie Regulaminu świdczenia usług powszechnych