Uchwała Nr 232/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała Nr 232/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych