Uchwała nr 24/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16.02.2016 r w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy

Uchwała nr 24/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16.02.2016 r  w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy