Uchwała nr 149/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała nr 149/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych