Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym