Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym