Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 178/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 178/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym