Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 224/2021 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Cennik Usług Powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym 01.2022