Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2019 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2019 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym