Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku – tekst jednolity Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku – tekst jednolity Regulaminu świadczenia usług powszechnych