Redakcja

Redaktor strony internetowej:

Małgorzata Jankowska

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

tel. 885 870 570