Redakcja

Redaktor strony internetowej:

Maciej Prusiński

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

tel.: 725-230-677
tel.: 22-656-54-28