Redakcja

Redaktor strony internetowej:

Anna Jędrych

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

tel. 502 019 641