Opłaty abonamentowe

Zapytania w sprawie abonamentu rtv należy kierować:
  • na adres e-mail: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl
  • formie korespondencyjnej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV,
    ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz
  • telefonicznie : 801 333 444
  •                          (+48) 43 842 06 00 – Infolinia dla tel. kom. i z zagranicy
  •                           (+48) 43 842 06 06
Pytania dotyczące rejestracji odbiorników rtv, aktualizacji danych przez Internet należy kierować:
Skargi, wnioski i reklamacje należy kierować:
  • w formie korespondencyjnej skargi oraz wnioski można przesyłać na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz (rozpatrywane są wyłącznie podpisane imieniem i nazwiskiem skargi i wnioski, z podanym adresem zwrotnym)
  • skargi i wnioski na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl
  • reklamacje na adres e-mail: reklamacje_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl

Administratorem podanych przez Pana/nią danych osobowych jest Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Dane zbierane są w celu realizacji zadań operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Ustawy).  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zobacz: Ustawa o opłatach abonamentowych

Więcej informacji w sprawie abonamentu rtv na internetowej stronie : https://rtv.poczta-polska.pl