Biuro Obsługi Klienta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 179/2022 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenia Poczty Polskiej S.A

Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych

Decyzja Nr 8/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem oplaty pocztowej o wartosci 2,35 zł, emisji: 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie

Uchwała 368/2012 Zarzadu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie Cennika opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym

Uchwala Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie Cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Zmiany do Regulaminu udostępniania skrytek i przegródek pocztowych

Cennik za świadczenie usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą

Regulamin określający zasady zgłaszania tematów do planu wydawniczego i wydawania kartek okolicznościowych