Pobierz plik:

Decyzja Nr 76/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych o wartości 1,55 zł, 1,95 zł i 3 zł, emisji: Ludzie kina i teatru