Decyzja Nr 78/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 4,60 zł w formie bloku, emisji „Magiczny świat Disneya”

Decyzja Nr 77/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 4,60 zł w formie bloku, emisji „Magiczny Siat Disneya”

Decyzja Nr 61/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartosci 2,35 zł, emisji: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzja Nr 60/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Uslug Pocztowych z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: Piękno ziemi polskiej

Decyzja nr 55/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartosci 4,60 zl, emisji „Europa”

Decyzja Nr 54/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług pocztowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzeni8a do obiegu znaczka pocztowego o wartosci 1,60 zł, emisji „Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”

Decyzja Nr 53/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,80 zł, emisji „70 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”

Decyzja Nr 52/2013/PRUP Dyrektora Zarzadząjacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,80 zl, „Wiesław Chrzanowski Marszałek Sejmu I Kadencji”

Decyzja Nr 50/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 4,55 zł w formie bloku, emisji „Ptaki Polskie”

Decyzja Nr 23/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu 4 znaczków pocztowych z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej, z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej, z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie priorytetowej i z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie priorytetowej, emisji „Znaczek obiegowy ekonomiczny i priorytetowy”