Pobierz plik:

Decyzja Nr 8/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie