Opłaty abonamentowe

Zapytania, Wnioski

Wszelkie zapytania w sprawie abonamentu rtv, kierowane drogą mailową i korespondencyjną powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz Indywidualny Numer Identyfikacyjny abonenta. Brak tych informacji spowoduje, że sprawa może pozostać bez rozpoznania.

Różnego typu sprawy oraz zapytania w sprawie abonamentu rtv należy kierować:

  • na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
  • w formie korespondencyjnej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).

Pytania dotyczące rejestracji odbiorników rtv oraz aktualizacji danych przez Internet należy kierować:

Administratorem podanych przez Pana/nią danych osobowych jest Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Dane zbierane są w celu realizacji zadań operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Ustawy).  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zobacz: Ustawa o opłatach abonamentowych

Więcej informacji w sprawie abonamentu rtv dostępnych jest na stronie: https://rtv.poczta-polska.pl.