Pobierz plik:

Uchwała 368/2012 Zarzadu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 28 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie Cennika opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym