Pobierz plik:

Uchwała Nr 331/2012 Zarzadu Poczty Polskiej S.A. z dnia 06.11.2012 roku w sprawie Regulaminu świadczenia usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą