Pobierz plik:

zmiany do  Regulaminu  świadczenia powszechnych usług pocztowych