Pobierz plik:

Decyzja Nr 13/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 każdy, emisji: Drogi wodne w Polsce