Pobierz plik:

Decyzja Nr 15/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: 50 rocznica powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego