Pobierz plik:

Decyzja Nr 19/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch kartek Pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartosci 1,55 zł kazdy, emisji: Szlak Cysterski w Polsce