Pobierz plik:

Decyzja Nr 30/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: 50 lecie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego