Pobierz plik:

Decyzja Nr 31/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł każdy, emisji: Manufaktura. Podróż po XIX-wiecznej Łodzi