Pobierz plik:

Decyzja Nr 32/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł kazdy, emisji: Koleje waskotorowe w Polsce