Pobierz plik:

Decyzja Nr 35/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: Historia polskich organizacji sportowych: 100-lecie Klubu Sportowego Warta Poznań