Pobierz plik:

Decyzja Nr 36/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartosci 1,55 zł, emisji: 22 czerwca- święto Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego