Pobierz plik:

Decyzja Nr 38/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł każdy, emisji: Młoda Polska w malarstwie