Pobierz plik:

Decyzja Nr 46/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch kartek pocztowych o wartości 1,55 zł każdy, emisji: Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce