Pobierz plik:

Decyzja Nr 61/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,55 zł, 1,95 zł, 3 zł i 4,15 zł,k emisji: Grzyby w polskich lasach