Pobierz plik:

Decyzja Nr 6/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł każdy, emisji: piękno ziemi polskiej