Pobierz plik:

Decyzja Nr 62/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: Bitwa pod Mławą