Pobierz plik:

Decyzja Nr 73/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 5 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: 100-lecie Stowarzyszenia Orkiestra Reprezentacyjna Poczty Polskiej