Pobierz plik:

DYREKTYWA 2002/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniajaca dyrektywe 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia usług pocztowych Wspólnoty na konkurencje