Pobierz plik:

Uchwała nr 28/2011 I kadencji Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. z dnia 24.05.2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska członka Zarządu Poczty Polskiej S.A.