Pobierz plik:

Decyzja Nr 1/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35zł, emisji: Święto Trzech Króli