Pobierz plik:

Decyzja Nr 19/2013/PRUP Dyrektora Zarządzajacego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu 4 znaczków pocztowych z oznaczeniem kategorii wagowej 350g gabarytu A w klasie ekonomicznej, z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie ekonomicznej, z oznakowaniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie priorytetowej i z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie priorytetowej, emisji „znaczek obiegowy ekonomiczny i priorytetowy”