Pobierz plik:

Decyzja Nr 4/2013/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 2,35 zł, emisji: 21 Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy