Pobierz plik:

Zarządzenie nr 119/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: Przyjęcie godności kardynalskiej przez Arcybiskupa Kazimierza Nycza