Pobierz plik:

Zarządzenie Nr 2/2011 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji:100-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków