Pobierz plik:

Zarządzenie nr 81/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 04.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu dwóch kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł każdy, emisji: Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce